Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4
computer monitor

Mattco tilbyder

Coaching og pædagogisk sparring til forældre samt ydelser til det offentlige, inden for det pædagogiske og sociale område.
Vi arbejder ud fra den anerkendende tilgang og fra at det enkelte menneske har løsningerne selv, og at disse løsninger findes frem i et tillidsfuldt samarbejde parterne imellem.
Vores udgangspunkt er, at det enkelte menneske gør sit bedste, ud fra de forudsætninger vedkommende har. Derfor møder vi det enkelte menneske hvor det ”er”, for i fællesskab føre det hen til hvor det ”kan”, således at det enkelte menneske bliver ”den bedste udgave af sig selv”!
Her under fortsætter Coaching og pædagogisk sparring, og vil du vide mere om vores ydelser til det offentlige, bedes du gå til siden : Den offentlige sektor ved at klikke på nævnte fane.

Coaching og pædagogisk sparring:

Det at være forælder er et stort ansvar og til tider en udfordring. Vi kan komme i situationer hvor vi har lyst til at kaste håndklædet i ringen, fordi udfordringerne er blevet for store eller voldsomme og fordi vi som forældre kan se at vores barn eller familie ikke trives. Nogle gange er det noget der er sket over tid, og som forælder har vi tænkt at det snart bliver bedre eller også har vi lige så stille vænnet os til de nye tilstande. Andre gange er det noget pludseligt der opstår og for en kort tid slår benene væk under os, så vi føler at ansvaret er for tungt og udfordringen for stor.
Det er i disse situationer at vi tilbyder at coache eller sparre med jer som forældre, for at finde tilbage til fælles trivsel.
Børn udvikler sig ved hele tiden at arbejde med nogle udviklingszoner. Deres nysgerrighed og lyst til at mestre, gør at de hele tiden udfordrer sig selv og derigennem udvikles. Når et barn har haft succes med én udviklingszone, går det naturligt videre til næste udviklingszone. Det kan også ske, at barnet af forskellige årsager ikke har succes, hvorfor næste udviklingszone bliver en stor udfordring og måske for stor for barnet, hvis det har mistet troen på sin egen kunnen. Her tilbyder vi gennem børnecoaching og sparring, at give jer og jeres barn nogle redskaber der giver mulighed for igen at mestre livet.