Close
Offentlige ydelser:

Menneskesyn

Vi arbejder ud fra den anerkendende tilgang og fra at det enkelte menneske har løsningerne selv, og at disse løsninger findes frem i et tillidsfuldt samarbejde parterne imellem.

Vores udgangspunkt er, at det enkelte menneske gør sit bedste, ud fra de forudsætninger vedkommende har. Derfor møder vi det enkelte menneske hvor det ”er”, for i fællesskab føre det hen til hvor det ”kan”, således at det enkelte menneske bliver ”den bedste udgave af sig selv”!

 

Hvad tilbyder vi?

Vi har følgende områder som vi udbyder for tiden:

-       Mattco Aktiv, et 12 ugers aktiveringsforløb, med henblik på at give den enkelte kursist troen på og lysten til enten at begynde et uddannelsesforløb eller tage et job.

Vi arbejder med stabilitet, ansvarlighed, motivation/engagement og det at være en del af et fællesskab. Det store fællesskab som er samfundet og det lille som er Mattco Aktiv.

Det overordnede mål er at borgeren bliver selvforsørgende.

 

-       Mentor funktion. For gennem dialog at motivere og fastholde borgeren i at nå de mål, vedkommende har fastsat sammen med sin socialrådgiver.

-        

-       Det gode arbejdsliv!

Mattco tilbyder sin assistance til områder i den offentlige sektor, der oplever en ophobning af opgaver som ikke kan løses med de eksisterende resurser. Opgavens omfang, art og pris, afklares ud fra en kontrakt.

Dette bevirker at du som leder bevarer dit overblik og at du passer på dig selv og din organisation. Det giver højere trivsel, mindre fravær og en mærkbar besparelse på budgettet.